Tietosuojakäytäntö


Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispäivä 30.3. 2021

1. Rekisterinpitäjä

Koruverstas Klova -verkkokauppa
Palokunnankatu 9,
13100 Hämeenlinna

Sähköposti: klova@klova.fi
Puhelin: 041 460 7328
Y-tunnus: 1482042-1


2. Rekisteriasioissa vastaava henkilö

Heidi Pesu

Puhelin: 041 460 7328

Sähköposti: klova@klova.fi
Y-tunnus: 1482042-1

Tekninen yhteystaho:
Hopeaseppä Heidi Pesu
+358 414 607 328
klova@klova.fi

3. Rekisterin nimi

Koruverstasklova.fi -verkkokaupan asiakasrekisterin nimi on "Koruverstasklova.fi" asiakasrekisteri.


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus, rekisterin käyttötarkoitus

Koruverstasklova.fi-verkkokaupan käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden ja yhteydenottojen hoitamiseen, markkinointiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.


5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:

  • nimi
  • osoite
  • puhelin
  • sähköposti


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi koruverstasklova.fi -verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Lisäksi tietoja voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena, mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista toimintaa tms.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Koruverstasklova.fi verkkopalvelun tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain ne Koruverstas Klovassa työskentelevät henkilöt, joilla työnsä puolesta on oikeus ja tarvittavat käyttäjätunnukset.

10. Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.

11. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

12. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.